Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Południe" Sp. z o.o.
ul. Wysłouchów 30A, 30-611 Kraków
NIP: 675-12-43-485